ŁUKASZ Z BAŁUT aka pan HOJI MUOTO aka CIELOR aka MC PERSONA GRATA
Znakomity muzyk, literat, fotograf, filmowiec, performer, mecenas sztuki.14cielor 20170626173809 CLK 4644 413cielor 20170615091824 CLK 4291 412cielor 20170615115424 CLK 4448 211cielor 20170615093532 CLK 4309 210cielor 20170615091824 CLK 4292 29cielor 20170615112857 CLK 4395 28cielor 20170629192009 CLK 4847 27cielor 20170629173517 CLK 4768 26cielor 20170601194627 CLK 4209 25cielor 20170627164207 CLK 4650 24cielor 20170629203932 CLK 4848 23cielor 20170622211827 CLK 4621 1 22cielor 20170601193340 CLK 4200 2