ŁUKASZ Z BAŁUT aka pan HOJI MUOTO aka CIELOR aka MC PERSONA GRATA
Znakomity muzyk, literat, fotograf, filmowiec, performer, mecenas sztuki.

10810610710599103104100101979596949290939198102