ŁUKASZ Z BAŁUT aka pan HOJI MUOTO aka CIELOR aka MC PERSONA GRATA.
Znakomity muzyk, literat, fotograf, filmowiec, performer, mecenas sztuki.