ŁUKASZ Z BAŁUT aka pan HOJI MUOTO aka CIELOR aka MC PERSONA GRATA
Znakomity muzyk, literat, fotograf, filmowiec, performer, mecenas sztuki.

Zrzut ekranu 2017 06 1 o 11.40.23