Choć świadomość klimatyczna wśród społeczeństwa wzrasta, tendencja ta nie jest katalizatorem zmiany w narracji rządzących. A gdy władza pozostaje obojętna, walczyć musi młodzież.

 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - jak to wszystko się zaczęło?

Gdy 20 sierpnia 2018 roku Greta Thunberg zdecydowała się nie pójść do szkoły w akcie buntu wobec ignorowanego przez polityków tematu katastrofy klimatycznej, nikt prawdopodobnie nie przypuszczał, w jakim stopniu wpłynie to na cały świat. Hasło “Skolstrejk för klimatet” napisane na banerze Grety przestało być tylko elementem jej jednoosobowej pikiety, lecz niedługo potem stało się symbolem walki o sprawiedliwość klimatyczną młodzieży na całym globie. Śladami Szwedki ruszyły tysiące innych uczniów i uczennic, które tak jak Greta - wyszły na ulicę opuszczając jeden dzień szkoły. Rezygnując ze swojego najważniejszego przywileju - przywileju edukacji - aby zwrócić uwagę rządzących i przerwać passę ich bierności wobec stale zachodzących zmian klimatycznych, dali oni wyraz nieopisanej dojrzałości, której nie zdołali udowodnić sami politycy.

To samo zrobiliśmy My - 15 marca 2019 roku, gdy po raz pierwszy ulice w wielu polskich miastach wypełniły się setkami młodych ludzi, dla których przyszłość stała się już zagrożoną wartością.

 

259
fot. Drone in Warsaw

 

Jak i o co walczymy?

Nasza działalność trwa już nieprzerwanie od dwóch lat. Podczas tego okresu zorganizowaliśmy wiele strajków i wydarzeń - zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich, udzielaliśmy się w mediach, przeprowadziliśmy wiele rozmów z politykami i polityczkami, a także nieustannie edukowaliśmy na temat zmian klimatu i ich konsekwencji. Naszą działalnością dajemy wyraz sprzeciwu wobec bierności polityków w obliczu katastrofy klimatycznej. Nie jesteśmy ekspertami i ekspertkami do spraw ekologii, lecz młodzieżą świadomą zagrożenia płynącego z bagatelizowania danych naukowych dotyczących klimatu. Walczymy, walczyliśmy i walczyć będziemy o naszą wspólną przyszłość, której swoim działaniem, a raczej ich brakiem, nie zapewniają nam ludzie władzy. I choć wierzymy w siłę sprawczą jednostki, która dokonuje osobistych zmian sprzyjających planecie, jesteśmy świadomi tego, że wyłącznie zmiany systemowe są w stanie zapobiec postępowaniu globalnego ocieplenia. Dlatego wykorzystując nasz mandat moralny i skalę mobilizacji polskiej młodzieży, chcemy jak najszybciej wymusić zmianę systemową w Polsce i Unii Europejskiej konieczną do powstrzymania katastrofy klimatycznej. Za ich podstawę uważamy m.in. transformację energetyczną, a co za tym idzie - naszym priorytetem jest osiągniecie neutralności klimatycznej przez Polskę i UE oraz zahamowanie wzrostu globalnej temperatury.

 

DSC 0269
fot. Stanisław Kowański

 

Postulaty MSK

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.

Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.

Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.

Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

 

5de0eddddafbc osize933x0q70h923a67
zdjęcie z archiwum własnego MSK

 

 

__________________________________

 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - zrzeszamy wszystkie chcące działać z nami osoby, niezależnie od ich poglądów, wiary czy popieranych partii. Nie pozwalamy na to, aby różnice światopoglądowe stanowiły problem w porozumieniu między członkami i członkiniami, ani wykluczały kogokolwiek. Wszystkich nas, bez wyjątku, łączy świadomość, że to reakcja na kryzys klimatyczny będzie decydująca dla naszej wspólnej przyszłości. I jesteśmy gotowi o nią wspólnie walczyć.

__________________________________

 

zdjęcie główne Daniel Petryczkiewicz Photography

 

Patronite