Miej Miejsce to portal o charakterze kulturalno-społecznym. Jest płaszczyzną wymiany informacji i doświadczeń, miejscem krystalizowania się opinii i prezentacji projektów twórczych, forum koordynacji działań mających na celu organizację życia artystycznego, a także przestrzenią, w której mogą pojawiać się głosy krytyki.

Autorami i autorkami są artystki, społecznicy, kuratorki oraz osoby zaangażowane w działania kulturalne m.in. Eliza Gaust, Marta Czyż, Wiktor Skok, Monika Talarczyk, Błażej Ciarkowski, Tomasz Majewski, Tomasz Rodowicz, Tomasz Załuski, Anna N. Nawrot, Małgorzata Pawlak, Marcin Polak, Marta Skłodowska, Karolina Maciejewska, Marta Zdanowska, Kacper Szalecki, Joanna Glinkowska, Jarek Ogrodowski, Małgorzata Hanzl, Piotr Olkusz, Kosma Nykiel. Głównym celem portalu jest promocja sztuki, wspieranie środowiska artystycznego oraz reagowanie na zmiany zachodzące w mieście. Od działania (Festiwal Błota) do pisania.