Miej Miejsce to portal o charakterze kulturalno-społecznym. Powstał w 2013 w ramach stypendium twórczego Marcina Polaka ufundowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest płaszczyzną wymiany informacji i doświadczeń, miejscem krystalizowania się opinii i prezentacji projektów twórczych, forum koordynacji działań mających na celu organizację życia artystycznego, a także przestrzenią, w której mogą pojawiać się głosy krytyki.

Autorami i autorkami są artystki, społecznicy, kuratorki oraz osoby zaangażowane w działania kulturalne m.in. Marta Czyż, dr hab. Monika Talarczyk, dr in. Błażej Ciarkowski, dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ, Tomasz Rodowicz, dr Tomasz Załuski, Anna N. Nawrot, Małgorzata Pawlak, Marcin Polak, Marta Skłodowska, Karolina Maciejewska, Marta Zdanowska, Eliza Gaust, Kacper Szalecki, Joanna Glinkowska, Jarek Ogrodowski, Małgorzata Hanzl, dr Piotr Olkusz, Wiktor Skok, Kosma Nykiel. Głównym celem portalu jest promocja sztuki, wspieranie środowiska artystycznego oraz reagowanie na zmiany zachodzące w mieście. Od działania (Festiwal Błota) do pisania. 

Od grudnia 2018 r. Miej Miejsce jest stroną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostępną dla niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, czy osób z ograniczeniami narządu ruchu, o czym zaświadcza uzyskany certyfikat WCAG 2.1.